Wspólna deklaracja urzędu miasta Łódź i diaspory białoruskiej w Łodzi

Dnia 26 maja 2021, konferencja prasowa

Oświadczenia prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej:

Szanowni Państwo

Łódź od zawsze była miastem otwartym. Ziemię Obiecaną budowali przybysze z całej Europy i świata. Niektórzy to właśnie tu uciekali przed prześladowaniami, represjami, wiele osób w naszym mieście zaczynało swoje nowe życie.

Dlatego w związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi, zaostrzającymi się represjami totalitarnego rządu prezydenta Łukaszenki, chcę powiedzieć wszystkim Białorusinom: zapraszamy, czekamy na Was, w Łodzi będziecie wolni i bezpieczni.

Łódź jest miastem wolności, miastem szans i możliwości. W Łodzi jest praca, przyjazne koszty życia, jest kreatywna interesująca i dobra atmosfera.

Zapraszamy. Zostańcie u nas na dłużej lub przyjedźcie na próbę, przeczekać ten najtrudniejszy czas. W Łodzi mieszka już ponad 50 tysięcy naszych sąsiadów ze Wschodu, mam nadzieję, że Wam się tu spodoba i poczujecie się jak u siebie w domu.

Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łódź

— Zapraszamy wszystkie białoruskie firmy. Są biura, a urzędnicy pomogą we wszystkim – tak jak pomagają łódzkim, polskim i zagranicznym firmom

— Nie będziecie tu sami, bo firmy białoruskie już przenoszą działalność do Łodzi. Miesiąc temu witaliśmy w naszym mieście firmę Godel Technologies. Liczymy, że jej śladem zjawią się w naszym mieście kolejne firmy. I kolejni pracownicy.

— Przypomnę tylko, że Urząd Miasta Łodzi przygotował specjalne informatory dla obcokrajowców, którzy postanowią zamieszkać w Łodzi. Poradniki zatytułowane: „Pierwsze kroki”; „Studiuj w Łodzi” oraz „Zostań w Łodzi” stanowią kompendium wiedzy w zakresie obowiązującego prawa, ochrony zdrowia, edukacji oraz różnych aspektów pracy i życia w mieście.

— Liczba obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Łodzi z roku na rok wzrasta. Przeważają wśród nich osoby ukraińsko- i rosyjskojęzyczne, ale nie brakuje też przybyszów z innych państw. Szacunki mówią o 50 tys. osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi stale przebywających w Łodzi, zaś w trwającym właśnie roku akademickim na łódzkich uczelniach studiuje ok. 2000 studentów pochodzących z Białorusi i Ukrainy.

— Miasto planuje między innymi uruchomienie bezpłatnych kursów języka polskiego oraz wdrożenie pakietu działań integracyjnych. Odpowiedzialne będą za to organizacje pozarządowe. Poszukiwani są także partnerzy, którzy przygotują kampanię promującą ofertę edukacyjną łódzkich uczelni zagranicą — ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Ukrainy i Białorusi.

Zapraszamy do Łodzi. Mieszkajcie, pracujcie, zakładajcie rodziny, zostańcie.

Ihar Yurchyk, prezes fundacji «Białorusini w Łódzkim»

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie wszystkim nieobojętnym Polakom, którzy nie zostawili nas w tym trudnym dla Białorusinów czasie. W ciągu ostatniego roku polski rząd wydał dla Białorusinów ponad 100 tys. wiz, wprowadził i uprościł wydanie wiz humanitarnych dla represjonowanych oraz umożliwił im dostęp do rynku pracy. Wznowiony jest program Kalinowskiego, który umożliwia represjonowanym Białorusinom kontynuowanie nauki w Polsce. Odczuwamy wsparcie władz lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych i zwykłych obywateli, którym nie pozostaje obojętnym. Najważniejsze, że nasi ludzie znów czują się bezpiecznie, mogą dalej żyć w spokoju, pracować, uczyć się. Dzięki wsparciu łódzkiej społeczności lokalnej, współnota Białorusinów wkrótce będzie miała swój własny dom — Białoruskie Centrum w Łodzi, na bazie którego będą organizowane systematyczne prace na rzecz pomocy i integracji dla Białorusinów.

W ścisłej współpracy będziemy nadal rosnąć i rozwijać się razem, będziemy dążyć do tego, aby żaden Białorusin nie został zapomniany i sam na sam ze swoimi problemami.

To, co dzieje się teraz na Białorusi, bardziej niż kiedykolwiek przypomina stan wojenny. Nielegalny reżim, który całkowicie uzurpował sobie władzę absurdalną przemocą, biez końcu budzi strach sród swoich obywateli, którzy chcą żyć w nowej, demokratycznej i europejskiej Białorusi. Ponad 10 potwierdzonych zgonów, ponad sto zaginionych, ponad 400 więźniów politycznych i tysiące więcej przebywających w więzieniu z zmyślonych powodów. Ale reżimu brakuje krwi aktywistów, coraz częściej słyszymy o prześladowaniach ich bliskich. Coraz więcej Białorusinów są zmuszone w pośpiechu opuścić swoją ojczyznę i zostać uchodźcami.

Chaos na Białorusi dotknął także Polaków. Kilku pobitych Polaków w sierpniu 2020 r., Liderzy polskiej współnoty w Białorusi (Angelica Borys i Andrzej Poczobut) przebywają w więzieniach, cisk na polskie szkoły i organizacje, wysłanie konsulów. A teraz reżim Łukaszenki popełnił międzynarodowy akt terrorystyczny, z pomocą myśliwca, zmuszając do lądowania w Mińsku wewnętrznego lotu UE i porywając z niego mężczyznę, który poprosił o azyl polityczny w Polsce, a także wzięcie go dziewczyny jako zakładniczkę.

Nie będziemy milczeć i będziemy prosić Polskę i kraje UE o ostrą odpowiedź! Konieczne jest ostateczne uznanie reżimu Łukaszenki za terrorystyczne i wprowadzenie surowych sankcji, które wymiernie uderzą w finansowanie tego bezprawia i przemocy i mogą naprawdę pomóc w wyzwoleniu Białorusi z totalitaryzmu.

This article was written by admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *