Kontakty

Strona w Facebook

Grupa w Facebook

Info kanał w Telegram

Grupa w Telegram

Kanał w Youtube

Konta bankowe / Банковские счета фонда

FUNDACJA „BIAŁORUSINI W ŁÓDZKIM”

IBAN:
PLN PL 19 1140 2004 0000 3202 8088 4084
USD PL 38 1140 2004 0000 3712 1249 4292
EUR PL 78 1140 2004 0000 3612 1249 4300

Bic/SWIFT: BREXPLPWMBK (mBank S.A.)

W polu przeznaczenie wpłaty należy wpisać «na pomoc uchodzcom» (na pomoc uchodźcom) lub «na cele statutowe» (na cele statutowe)

В цели платежа указывать «na pomoc uchodzcom» (на помощь беженцам) либо „na cele statutowe” (на уставные цели)

ИНФОЛИНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ЛОДЗИ И ПОЛЬШЕ

Обращайтесь за консультациями по телефону:
☎️ +48573307723
или по электронной почте:
📧 bialorusinilodz@gmail.com
📲 Telegram https://t.me/bialorusinilodz

INFOLINIA DLA CUDZOZIEMCÓW W ŁÓDZKIEM I POLSCE

Kontakt w celu uzyskania porady przez telefon:
☎️ +48573307723
lub mailowo:
📧 bialorusinilodz@gmail.com
📲 Telegram https://t.me/bialorusinilodz

Fundacja «Białorusini w Łódzkim»

KRS: 0000877731
NIP: 7252305866
REGON: 387922113


Існаванне супольнага Центру Беларусаў Лодзі / Istnienie wspólnego Centrum Białorusinów w Łodzi